Om bilder astronomi.nu Astronomiska objekt

 

 
 
Om vetenskap
 

Astronomi är en naturvetenskap liksom fysik, kemi och biologi och är därför väsensskild från astrologi och andra ockulta ämnen. I naturvetenskaperna arbetar man med ett kritiskt betraktelsesätt med vilket man försöker bygga modeller och teorier som förklarar observationer och experiment. En bra modell skall alltid kunna prövas och dessutom göra förutsägelser av sådant som ännu inte är observerat eller belagt utifrån experiment. En observation skall alltid kunna upprepas.  
         
 
Nyheter

 

 
  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Länkar  

 
 
 Nyheter   Arkiv       Om astronomi.nu       Om vetenskap       Länkar

© astronomi.nu 2000-2004.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.