astronomi.nu Astronomiska objekt

 

 
 
Om bilderna
 

Ovanstående bilder visar följande objekt:

NGC 4013; en spiralgalax inte helt olik vår egen galax, Vintergatssystemet. Vi ser galaxen från sidan vilket bl a gör att man ser dess avplattade form samt det stråk av stoft (sotpartiklar) som går längs skivans mitt. Bilden är tagen vid Kitt Peak Observatory, Tucson, Arizona, USA.

M27, Dumbellnebulosan, en planetarisk nebulosa. Namnet "planetarisk" är en olycklig historisk kvarlämning eftersom nebulosor (gasmoln) av denna typ inte har något med planeter att göra. Nebulosan är i själva verket de utkastade ytterlagren från en stjärna som håller på att dö. Solen kommer troligen att sluta sitt liv på detta sätt om några miljarder år. Bilden är tagen med VLT (the Very Large Telescope), European Southern Observatory.

M1, Krabbnebulosan, är resterna efter en supernova som exploderade år 1054. Supernovor är massiva stjärnor som vid slutet av sin livstid exploderar så våldsamt att de under utbrottet kan stråla som en hel galax. Bilden är tagen med VLT (the Very Large Telescope), European Southern Observatory. .

Spiralgalaxen NGC 1232. Denna galax liknar egentligen NGC 4013 men eftersom vi ser galaxen från en annan vinkel så framträder den på ett annat sätt. Här ser vi galaxen uppifrån (eller underifrån) varvid spiralarmarna som har givit galaxtypen dess namn syns tydligt. Bilden är tagen med VLT (the Very Large Telescope), European Southern Observatory.

 
         
 
Veckans nyhet
 

 
  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Länkar  

 
 
 Veckans nyhet   Arkiv       Om astronomi.nu       Om vetenskap       Länkar

© astronomi.nu 2000.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.