Meteorsvärmar - ett urval
Namn Period Max Max antal/timme
Kvadrantiderna 1/1-6/1 4/1 110
April-Lyriderna 19/4-24/4 22/4 12
Juni-Lyriderna 10/6-21/6 16/6 8
Perseiderna 25/7-18/8 12/8 68
Kappa Cygniderna 19/8-22/8 20/8-21/8 4
Orioniderna 16/10-26/10 21/10 30
Tauriderna 20/11-30/11
12
Cepheiderna 7/11-11/11 9/11 8
Leoniderna 15/11-19/11 17/11 10-150000
Geminiderna 7/12-15/12 14/12 58
Ursiderna 17/12-24/12 22/12 5

Meteor: Det ljusfenomen som uppstår då en stenbit (meteorid) brinner upp i jordens atmosfär
Meteorid: Stenbit (ej fisk!), eventuellt med inslag av metaller, som går i bana kring solen
Meteorit: En meteorid som överlevt passagen genom jordens atmosfär
 
 

©  astronomi.nu