15 juli
Astronomiska nyheter  2015
 


 
Pluto i närbild


Pluto i närbild
        New horizons närbild av ett område av Pluto.                   Bild: NASA/JHU APL/SwRIRymdsonden New horizons passerade som närmast Pluto för ett drygt dygn sedan. Det var uppsluppet vid ett antal platser med anknytning till projektet när tidpunkten för närmaste passage inträffade. Ändå fick man vänta flera timmar på att bekräftande data kom in; det tar nämligen så lång tid för signaler att tillryggalägga sträckan mellan Pluto och jorden.

Bilderna visar bl.a. en bergskedja som uppskattas vara relativt nybildad (100 miljoner år), vilket skulle antyda att Pluto kan vara geologiskt aktiv. Där finns toppar upp mot 3500 m. En fråga att besvara är vilken process som ligger bakom bildandet av bergskedjan.

Eftersom överföringshastigheten motsvarar ett gammalt modem från 1990-talet kommer det att ta c:a 16 månader att få in alla data från förbiflygningen.

Projekt för att besöka Pluto har funnits i flera årtionden. Ett sådant gick under namnet Pluto express. Efter projekttopp och nystarter  sköts slutligen New horizons upp den 19 januari 2006, under samma tidsperiod som Pluto klassificerades om från planet till dvärgplanet.

New horizons slutar dock inte med Pluto. Nu fortsätter sonden mot Kuiperbältet....

New horizons hos NASA
 


  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Länkar  

 
 
 Nyheter         Arkiv         Om astronomi.nu       Om vetenskap       Länkar

© astronomi.nu 2000-2015.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.