1 juli
Astronomiska nyheter  2015
 


 
Venus och Jupiter i konjunktion


Jupiter
                    och Venus
            Jupiter (uppe till vänster) och Venus.                   Bild: astronomi.nu Venus och Jupiter ligger just nu nära varandra på kvällshimlen. Det är värt att påminna om att de må se ut att ligga nära från vår betraktelsepunkt, men att de i själva verket är åtskilda med ett antal hundra miljoner kilometer. Venus går som bekant i en bana närmare solen än vad jorden gör, medan Jupiter ligger längre ut i solsystemet. Före upplysningens tidevarv trodde somliga, med den tvådimensionella upplevelse man får av himlen, att "närpassager" av detta slag (konjunktioner) hade inverkan på jordelivet. Med ökad kunskap vet vi att så inte är fallet, men vi kan ändå njuta av det estetiska i en konjunktion.

Tack vare ljusstyrkan hos Venus och Jupiter är de observerbara trots de ljusa sommarnätterna. Kika åt väster en stund efter solnedgången.

 


  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Länkar  

 
 
 Nyheter         Arkiv         Om astronomi.nu       Om vetenskap       Länkar

© astronomi.nu 2000-2015.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.