15 mars
Astronomiska nyheter  2015
 


 
Partiell solförmörkelse 20/3


Solförmörkelsen den 20
                     mars
Bild: astronomi.nu  Star charts generated by Starry Night Pro 7 © Copyright
Simulation Curriculum Corp. All rights reserved.

Schematisk bild av solförmörkelsen sedd från Stockholm omkring kl. 11 den 20 mars 2015, då maximum inträffar.


Under förmiddagen den 20 mars inträffar en solförmörkelse som i Sverige är synlig som partiell. Från Stockholm startar förmörkelsen c:a tio minuter före kl. 10 och avslutas c:a tio minuter över 12. Totalitetszonen går över Nordatlanten (Svalbard och Färöarna).

OBS! Även vid en solförmörkelse är det viktigt att använda godkända skydd för ögonen. Oaktsamhet kan leda till permanent blindhet!

Animering av förloppet.
Animation generated by Starry Night Pro 7 © Copyright Simulation Curriculum Corp. All rights reserved.  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Länkar  

 
 
 Nyheter         Arkiv         Om astronomi.nu       Om vetenskap       Länkar

© astronomi.nu 2000-2015.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.