3 januari
Astronomiska nyheter  2011
 


 
Solförmörkelse
  4 januari

En solförmörkelse inträffar under morgonen den 4 januari, ungefär mellan kl. 9 och 11. Kring tjugo minuter i tio är förmörkelsen som störst (c:a 85%). Denna förmörkelse har faktiskt sin största omfattning i norra Sverige. Eftersom vi bara är två veckor från vintersolståndet kommer dock solen inte särskilt högt upp på himlen i Sverige. Trots detta måste man som alltid vara försiktig vid direkta betraktelser av solen, även under förmörkelser. Använd endast godkänd skyddsutrustning. Ett exempel på godkänt skydd är de "förmörkelseglasögon" som kan köpas hos en och annan optiker. Sotat glas var populärt förr i tiden, men det gäller att se till att sotningen är tillräckligt väl utförd!

Under en solförmörkelse ligger solen, månen och jorden längs en tänkt linje. När detta inträffar kan månen skymma hela eller en del av solen sett från jorden. Omfattningen av förmörkelsen är olika från olika platser på jorden.
Karta, data    (Fred Espenaks hemsida; NASA)


  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Länkar  

 
 
 Nyheter         Arkiv         Om astronomi.nu       Om vetenskap       Länkar

© astronomi.nu 2000-2011.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.