8 december
Astronomiska nyheter  2010
 


 
Vädersolar

Iskristaller i atmosfären kan vid gynnsamma tillfällen reflektera solljuset så att så kallade vädersolar uppstår.  För att detta skall kunna ske krävs att temperaturen är tillräckligt låg, att iskristallerna har en viss storlek, m.m. Det handlar följaktligen om ett meteorologiskt fenomen, snarare än ett astronomiskt.
vädersolar

Vädersolar över Stockholm

Bild: astronomi.nu  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Länkar  

 
 
 Nyheter         Arkiv         Om astronomi.nu       Om vetenskap       Länkar

© astronomi.nu 2000-2010.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.