24 augusti  Astronomiska nyheter 2006 

Endast åtta planeter i vårt solsystem!

Stick i stäv med det tidigare presenterade förslaget, så kommer Pluto i fortsättningen inte att räknas som en planet. Det bestämdes idag under
den Internationella astronomiska unionens (IAUs) konferens i Prag.

De nya definitionerna av en planet (se nedan) medför att solsystemet endast har åtta planeter. Enligt det tidigare förslaget skulle Pluto behålla sin planetstatus samtidigt som tre andra himlakroppar skulle uppgraderas till planeter (se tidigare nyhet). Så blir det följaktligen inte. De nya definitionerna kommer dock att inbegripa en ny grupp objekt, kallad dvärgplaneter. Till dessa hör
Pluto, den tidigare
asteroiden Ceres, och 2003 UB313.

De nya definitionerna för planeter i vårt solsystem (fritt översatt):
En planet är en himlakropp som

  1. går i bana kring solen
  2. har tillräckligt stor massa för att dess (själv)gravitation har övervunnit  materialkrafter så att den har fått en (åtminstone nästan) rund form
  3. har "rensat" sin banas närmaste omgivning från material

Länkar:
   IAUs pressmeddelande    

  

 
         

 
  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Länkar  

 
 
 Nyheter   Arkiv       Om astronomi.nu       Om vetenskap       Länkar

© astronomi.nu 2006.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.