16 augusti  Astronomiska nyheter 2006 

Har vårt solsystem tolv planeter?

Under de senaste åren har man diskuterat om Pluto även i fortsättningen skall räknas som en planet, eftersom den knappast har samma ursprung som de övriga planeterna. En "degradering" av Pluto skulle betyda att vårt solsystem bara har åtta planeter. Samtidigt har man upptäckt andra himlakroppar som är i Plutos storlek.

Just nu sammanträder den Internationella astronomiska unionen (IAU) i Prag och en av uppgifterna är att enas om vilka himlakroppar i vårt solsystem som skall räknas som planeter.
Resultatet kan bli att solsystemet får tolv planeter!
Det förslag som har lagts fram är att asteroiden Ceres, Plutos satellit (måne) Charon, och 2003 UB313 skall räknas som planeter. Ur förslaget till hur en planet skall definieras, kan man bl.a. läsa att en planet är en himlakropp vars självgravitation har gjort den (nästan) rund. Gravitationen, eller dragningskraften, spelar alltså en avgörande roll för en planets struktur.

Om man
godkänner de nya definitionerna, så kan vi räkna med fler planeter framöver.


Länkar:
   IAUs pressmeddelande    

  

 
         

 
  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Länkar  

 
 
 Nyheter   Arkiv       Om astronomi.nu       Om vetenskap       Länkar

© astronomi.nu 2006.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.