24 mars
Astronomiska nyheter  2006
 


 
www.astronomi.nu
                     
Partiell solförmörkelse 29/3
Under lunchtid den 29 mars 2006 inträffar en partiell solförmörkelse som är synlig från Sverige. Med "partiell" menas att endast en del av solen förmörkas. Hur stor del av solen som förmörkas beror av var man befinner sig. Som vid alla solförmörkelser så gäller följande varning: Kika aldrig mot solen utan fullgott skydd! Ibland kan man få tag i "skyddsglasögon" hos en optiker.

För några orter i Sverige gäller följande:
Ort
Början
Max.
Slut
Max. täckning
Kiruna
12:19
13:03
13:48
28 %
Stockholm
12:05
12:59
13:52
38 %
Lund
11:57
12:52
13:47
38 %
Med max täckning menas hur stor del av solskivan som förmörkas som mest (vid tidpunkterna angivna i kolumnen "Max.")

I vissa delar av världen kan förmörkelsen ses som total, d.v.s. hela solskivan täcks av månen. Totaliteten syns bl.a. i östra Sydamerika, norra Afrika, Turkiet och delar av Ryssland..


Karta (Asien), beskrivningar och data
Interaktiv karta, data    (Fred Espenaks hemsida; NASA)
Mer information    (Sky & Telescope)


  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Länkar  

 
 
 Nyheter         Arkiv         Om astronomi.nu       Om vetenskap       Länkar

© astronomi.nu 2000-2005.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.