6 oktober
Astronomiska nyheter  2005
 


 
www.astronomi.nu
                     
Universums mörka sidor och gammablixtar
Jesper Sollerman arbetar fortfarande vid Stockholms observatorium, men tillbringar större delen av sin tid i Köpenhamn. Där håller han på att starta ett nytt kosmologicentrum, Dark Cosmology Center eller DARK, tillsamman med Jens Hjorth och tre andra danska astronomer. Astronomi.nu har talat med Jesper Sollerman, som i dagarna är på observationsresa i Chilenska Atacamaöknen.


Kosmologi handlar ju om hela universums uppkomst och utveckling, men vad menas med "dark" i sammanhanget?

De senaste åren har vi upptäckt att det mesta av universums innhåll inte kan ses. Det är både mörk materia och mörk energi som faktiskt dominerar universum. Därför behöver vi studera den mörka sidan av universum.

Hur observerar man saker som egentligen inte syns?

Det är ju inte så lätt, men vi använder oss ju av saker som syns. Vill man studera det riktigt avlägsna universum måste man faktiskt använda sig av riktigt ljusstarka saker, exempelvis supernovor och gammablixtar.

Just nu är jag i Chile för att studera avlägsna supernovaexplosioner, som vi ska använda för att förstå vad den mörka energin kan vara för något. Genom att se hur den synliga materien uppför sig kan vi dra slutsatser om det mörka universum.

Hur hamnade du i DARK i Köpenhamn?

Från början samarbetade jag med danskarna i gammablixtforskningen. Det är det samarbetet som resulterat i dagens Nature-artiklar. Så småningom kom vi att inrikta oss mer på att använda gammablixtarna för kosmologisk forskning, och det är det som blir fokus för DARK.

Vi fick förra året 50 miljoner från danska grundforskningsfonden för att starta ett centrum för sådan forskning. DARK-centret i Köpenhamn startade den första september och vi kommer att hålla på och forska om de här frågorna i åtminstone 5 år.Idags släpps alltså den senaste artikeln om Jespers forskning i tidskriften Nature; mer om detta kan man finna under Stockholms observatoriums hemsida. Under tiden låter vi Jesper återvända till kontrollrummet för att fortsätta sina spännande observationer; vi får säkerligen anledning att återkomma......
Stockholms observatorium
Dark Cosmology Center

  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Länkar  

 
 
 Nyheter         Arkiv         Om astronomi.nu       Om vetenskap       Länkar

© astronomi.nu 2000-2005.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.