28 september
Astronomiska nyheter  2005
 


 
www.astronomi.nu
                     
Partiell solförmörkelse 3/10
Under förmiddagen den 3 oktober 2005 inträffar en partiell solförmörkelse som är synlig från Sverige. Med "partiell" menas att endast en del av solen förmörkas. Hur stor del av solen som förmörkas beror av var man befinner sig. I Kiruna kommer som mest 19% av solen att vara skymd av månen, medan motsvarande siffra för Lund är 44%. I Stockholm börjar förmörkelsen 10:19, maximum (33%) inträffar 11:18 och förmörkelsen avslutas 12:19. Som vid alla solförmörkelser så gäller följande varning: Kika aldrig mot solen utan fullgott skydd! Ibland kan man få tag i "skyddsglasögon" hos en optiker.

I vissa delar av världen kan förmörkelsen ses som ringformig. Det betyder att hela månen passerar framför solen, men att solen inte täcks helt, varför solskivan framträder som en ljus ring runt månen. Orsaken till detta är att månen vid dessa tillfällen befinner sig längre bort i sin bana kring jorden, och därför syns vara mindre, jämfört med totala solförmörkelser då hela solskivan förmörkas.


Karta, beskrivningar och data
Interaktiv karta, data    (Fred Espenaks hemsida; NASA)
Mer information    (Sky & Telescope)
Animering av förloppet   (1,71 Mb  QT)

  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Länkar  

 
 
 Nyheter         Arkiv         Om astronomi.nu       Om vetenskap       Länkar

© astronomi.nu 2000-2005.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.