2 maj
Astronomiska nyheter  2005
 

  
Första bilden av en planet utanför solsystemet bekräftad
Astronomer har nu bekräftat att den bild som man tidigare antog föreställde en
s k exoplanet, dvs en planet som går i bana kring en annan stjärna än vår egen sol, verkligen är en planet.

I april 2004 upptäcktes ett svagt, rött objekt i närheten av en s k brun dvärg (en brun dvärg kan liknas vid en misslyckad stjärna). En brun dvärg är ljussvag i sig själv, men det närliggande objektet var mer än 100 gånger svagare.
Massan hos den förmodade planeten har bestämts på flera olika sätt och uppskattas till högst fem gånger större än Jupiters. Ett spektrum av objektet uppvisar förekomst av vattenmolekyler.
2M1207, riktig bild


Bild:  Den bruna dvärgen i centrum och planeten (röd) nedanför till vänster. Bilden är sammansatt av tre bilder tagna i det infraröda våglängdsområdet. Den bruna dvärgen och planeten ligger ca 230 ljusår från oss och planetens projicerade avstånd från den bruna dvärgen är 55 gånger större än jordens avstånd från solen.

Klicka på bilden för att se en större version.

©  ESO.

Från början fanns en liten "risk" för att objektet inte hade med den bruna dvärgen att göra, utan helt enkelt låg i bakgrunden, dvs längre bort. Upprepade mätningar av den bruna dvärgens och dess kompanjons lägen på himlen visar att de med stor säkerhet är förbundna med varandra. Det betyder att de rör sig under inverkan av den ömsesidiga gravitationen.

Den bruna dvärgen och dess planet lystrar till namnen 2M1207A respektive 2M1207b. Vid undersökningarna har man använt både ESOs Very Large Telescope och NASA/ESAs Hubble Space Telescope.
 
Exoplanet M1207b

Bild:  Konstnärlig tolkning av den bruna dvärgen och dess planet. Detta är alltså ingen riktig bild.

©  ESO.

            
Länkar
Pressmeddelande                 (ESO)
Detaljerat pressmeddelande   (ESO)  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Länkar  

 
 
 Nyheter         Arkiv         Om astronomi.nu       Om vetenskap       Länkar

© astronomi.nu 2000-2005.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.