14-16 januari
Astronomiska nyheter  2005
 

Titans yta
Bild: ESA


 
Huygens' landade på Titan
Huygens, utskickad från rymdsonden Cassini, har landat på Saturnus största måne, Titan. Huygens lämnade Cassini på juldagen 2004 och landade på Titan den 14 januari. Det svåra projektet att landa en farkost på ytan av en himlakropp långt ut i solsystemet ser alltså ut att ha blivit en succé. 

Det som framför allt gör Titan så intressant är att den har en tjock atmosfär som kan visa på hur jordens atmosfär såg ut för flera miljarder år sedan. Även ytan kan bestå av ämnen som fanns här när jorden var ung. Sedan dess har både jordens yta och atmosfär genomgått förändringar. Om vi kan förstå varför andra himlakroppar i solsystemet ser ut som de gör, så kan vi också lära oss mer om jorden och dess utveckling.

Flera av de första bilderna av ytan visar strukturer som påminner om geologiska formationer på t ex jorden och registrerade radarekon kan ge ledtrådar till ytans beskaffenhet. Vi väntar med spänning på de fortsatta studierna av Titan.......
 
Allmänt
Huygens landar                 (ESA)
Bilder från Titans yta          (ESA)

Radarekon och ljud            (ESA)
Tidigare bilder av Titan        (astronomi.nu)

Cassini-Huygens hemsida  (ESA)  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Länkar  

 
 
 Nyheter         Arkiv         Om astronomi.nu       Om vetenskap       Länkar

© astronomi.nu 2000-2005.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.