28 oktober
Astronomiska nyheter  2004
 


Titan 
Närbilder av Titan
Titan, Saturnus största måne, passerades nyligen av den amerikansk-europeiska rymdsonden Cassini. Titan är sedan länge den enda månen i solsystemet som man vet omger sig med en atmosfär. De färska bilderna av Titan visar ett komplicerat mönster och avslöjar att månen verkar ha förlorat stora delar av sin atmosfär. Strukturerna på Titan antyder att geologiska processer har spelat en roll i månens historia, men många frågor har väckts av de nya bilderna. 

Cassini skall flyga förbi Titan ytterligare 44 (!) gånger och i juletid skall Cassini släppa ned en s k prob, med namnet Huygens, ner i Titans atmosfär. Huygens är tillverkad av det europeiska rymdbolaget ESA.

Som i de flesta andra fall när man studerar objekt i solsystemet, så kan detta projekt ge möjligheter till jämförelse med jorden, och t ex ge ledtrådar till varför jordens atmosfär har utvecklats till vad den är idag.


Pressmeddelande1     (ESA)
Pressmeddelande2     (JPL)

  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Länkar  

 
 
 Nyheter         Arkiv         Om astronomi.nu       Om vetenskap       Länkar

© astronomi.nu 2000-2004.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.