19 maj
Astronomiska nyheter  2004
 


 
www.astronomi.nu

Venuspassagen
Svar till vanliga frågor


Vad innebär en Venuspassage?

Med Venuspassage menas de tillfällen då Venus passerar framför solskivan sett från jorden.

När inträffar årets passage?
Den 8 juni 2004 mellan kl 7:19 och 13:22.

Hur ofta inträffar Venuspassager?
Två stycken passager med ett mellanrum av åtta år inträffar ungefär vart 120:e år. T ex inträffade två passager 1874 och 1882. Vi har turen att leva i en tid då två passager sker, nämligen den 8 juni 2004 och den 6 juni 2012. Nästa par inträffar 2117 och 2125.....
Pga att de är så sällsynta så har ingen idag levande person sett en Venuspassage.

Varför inträffar de inte oftare?
Jordens och Venus' banor kring solen ligger inte i samma plan. Om de hade gjort det så skulle vi ha Venuspassager i stort sett årligen. Eftersom banorna lutar drygt tre grader i förhållande till varandra så blir passagerna mycket sällsynta.

Är Venuspassager viktiga i forskningen?
Passagerna har en historiskt viktig roll. Med observationer av passager kunde man bestämma avståndsskalan i solsystemet, som också ligger till grund för andra avståndsbestämningsmetoder.
Denna gång finns en annan intressant aspekt. Astronomer kan studera hur en planet blockerar en bråkdel av ljuset från en stjärna (i detta fall solen), vilket är en metod för att finna jordlika planeter kring andra stjärnor (se nedan). Bland de yrkesastronomer som kommer att observera Venuspassagen är KVAs solfysikgrupp vid Stockholms observatorium (mer information på speciell hemsida).

Vad menas med exoplaneter och vilken är kopplingen till Venuspassagen?
Sedan 1995 har astronomer upptäckt 122 planeter i andra solsystem, dvs planeter som går kring andra stjärnor. Hittills har man bara kunnat upptäcka planeter av Jupiters storlek med indirekta metoder, men ganska snart räknar man med att kunna finna planeter stora som jorden.
En metod att upptäcka exoplaneter är när de passerar framför sin stjärna och därmed minskar stjärnans ljusstyrka (från oss sett). Det blir då i princip samma fenomen som en Venuspassage. Astronomer kan använda Venuspassagen för att pröva mätmetoder o likn.

Tillbaka

  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Länkar  

 
 
 Nyheter         Arkiv         Om astronomi.nu       Om vetenskap       Länkar

© astronomi.nu 2000-2004.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.