15 mars
Astronomiska nyheter  2004
 


  Sedna

Bild: NASA/Caltech

Objekt funnet långt utanför Pluto

Med rymdteleskopet Spitzer, som tar emot infrarött ljus, har amerikanska astronomer observerat ett nytt objekt i ytterdelarna av vårt solsystem. Objektet har fått namnet Sedna och är troligen förhållandevis nära jorden och solen för tillfället. Avståndet uppskattas till 13 miljarder km, men när Sedna är som längst från solen uppgår avståndet till hissnande 130 miljarder km.
 
Storleken uppskattas till 3/4 av Plutos
och den kraftigt elliptiska (avlånga) banan gör att man misstänker att Sedna kan tillhöra det man kallar för Oorts moln. Från Oorts moln tror man att de långperiodiska kometerna kommer. Sedna verkar att vara rödaktig.

Sedna upptäcktes redan i november 2003 med markbundna teleskop. Upptäckten är dock inte överraskande i alla avseenden; astronomer finner då och då objekt som härrör från det s k Kuiperbältet eller Oorts moln.

Mer information hos NASA  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Böcker om astronomi  

 
 
 Nyheter           Arkiv           Om astronomi.nu         Om vetenskap         Böcker

© astronomi.nu 2000-2004.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.