27 januari
Astronomiska nyheter  2004
 


 
Meteoritnedslag i Jokkmokk

Institutet för rymdfysik (IRF) rapporterar att deras infraljudstationer har detekterat det kraftigaste meteoritnedslaget i Sverige på 20 år. Nedslagsplatserna är i Jokkmokksområdet.

En meteorit är enkelt uttryckt en sten som lyckas passera genom jordens atmosfär. Det finns gott om småstenar och gruskorn i vårt solsystem; dessa kallas för meteorider. När meteorider träffar jorden så upphettas de och "brinner upp" p g a friktionen i jordens atmosfär. Det ljusfenomen som uppstår kallas för meteor. De få bitar som överlever passagen genom atmosfären och når jordytan benämns meteoriter.IRFs pressmeddelande  Arkiv Om astronomi.nu Om vetenskap Böcker om astronomi  

 
 
 Nyheter           Arkiv           Om astronomi.nu         Om vetenskap         Böcker

© astronomi.nu 2000-2004.
Materialet får återges under förutsättning att källan (www.astronomi.nu) anges.