Stjärnvagga i oöverträffad skärpa
 

Med rymdteleskopet Hubbles (HSTs) enastående upplösning har finstrukturen i s k globuler i nebulosan IC2944 kunnat studeras för första gången. Globuler är troligen klumpar av gas och stoft (sot) i tätt packad form, som finns i stjärnbildningsområden.

Ljusmässigt domineras stjärnbildningsområden av unga, massiva stjärnor som sänder ut en stor mängd UV-strålning. Den starka UV-strålningen är ursprunget till den lysande gas som omger globulerna och kan också vara förklaringen till att globulerna i de skarpa HST-bilderna förefaller "spruckna". Strålningen från stjärnorna hettar helt enkelt upp gasen som expanderar och spräcker globulerna. 

Om globulerna hade fått vara i fred så skulle de troligen ha kollapsat och bildat solliknande stjärnor, men det har alltså de massiva, ljusstarka stjärnorna satt stopp för. Globuler har varit kända i över 50 år, men man vet ändå förhållandevis litet om dem. De skarpa bilderna från HST kan tillfoga nya pusselbitar på vägen mot lösningen.

Bilden till höger visar IC 2944, ett gasmoln som lyser tack vare heta, massiva stjärnor i dess omgivning. Stoftet framträder som mörka områden i nebulosan.
Bild: NASA och The Hubble Heritage Team

 
Läs mer
 Hubble Space Telescope

© astronomi.nu 2002