Neutronstjärna närmar sig jorden
 

Bland universums många exotiska objekt tillhör neutronstjärnorna de mest spännande. De består huvudsakligen av neutroner (kärnpartiklar utan laddning) som är så tätt packade att om man kunde hämta neutronstjärnemateria stor som en sockerbit till jorden så skulle den väga lika mycket som hela mänskligheten! En sådan neutronstjärna närmar sig nu jorden.
 
 
 
Neutronstjärnan RX J1856.5-3754 befinner sig endast tvåhundra ljusår från oss och om ungefär trehundratusen år (!) så kommer den som närmast oss i sin bana, då avståndet kommer att uppgå till 170 ljusår. Den rör sig med en hastighet av ca 100 km/s och detta i kombination med dess närhet gör att neutronstjärnan har en tydligt mätbar förflyttning om man observerar med några års mellanrum. RX J1856.5-3754 är den närmaste av de neutronstjärnor som vi känner till och har ett välbestämt avstånd, vilket gör den speciellt lämpad för detaljstudier. 
 
 
 
 

Bilden till höger visar RX J1856.5-3754 vid pilen och den omgivande konformade nebulosan (se text nedan). Bilden är en kombination av ett antal bilder i tre olika filter (rött, grönt, blått) med en sammanlagd exponeringstid av flera timmar. Bilderna är tagna med the Very Large Telescope, European Southern Observatory.
 

Starkare röntgenstrålning än hos tandläkaren

Neutronstjärnan har studerats med såväl Hubble Space Telescope och Very Large Telescope som med röntgensatelliten ROSAT. I synligt ljus har  neutronstjärnan en ljusstyrka som bara är en hundramiljontedel av de för blotta ögat ljussvagaste stjärnorna. Som röntgenkälla är dock RX J1856.5-3754 stark. Den starka röntgenstrålningen och neutronstjärnans blå färg i det synliga våglängdsområdet visar att den är het; temperaturen uppskattas till sexhundratusen grader eller högre.

Neutronstjärnor antas vara rester efter s k supernovautbrott, vilket är något som drabbar massiva stjärnor. Efter ett sådant utbrott kan en neutronstjärna lämnas kvar och nya studier av RX J1856.5-3754 kan tack vare sin närhet ge viktig information om stjärnors utveckling. De senaste observationerna från hösten 2000 med Very Large Telescope, som tillhör European Southern Observatory, avslöjade att neutronstjärnan omges av en konformad nebulosa (gasmoln) som kan vara gas som hettas upp av RX J1856.5-3754 och trycker undan svalare gas i omgivningen.

RX J1856.5-3754 skiljer sig från andra kända neutronstjärnor, både isolerade och de som ingår i dubbelsystem, genom att vara ovanligt inaktiv. Även en del andra egenskaper, såsom den höga temperaturen, är oförklarade. RX J1856.5-3754 är följaktligen intressant av flera skäl; den kan bidra till förståelsen av stjärnors utveckling i allmänhet samtidigt som den har speciella egenskaper som än så länge gör den unik.

Läs mer
 European Southern Observatory
 Hubble Space Telescope