Nu lättar dimman kring 
Circinus X-1

Stefan Larsson
www.astronomi.nu


Bild: En konstnärs illustration av Circinus X-1 (NASA)

Röntgenteleskopet Chandra mäter gasströmmar kring en neutronstjärna.

Circinus X-1 är en av hundratals röntgendubbelstjärnor som observerats i vintergatan. I en dubbelstjärna kretsar två stjärnor i bana kring varandra. För att det skall bli en stark röntgenkälla fordras dessutom att den ena stjärnan har kollapsat till ett svart hål eller en neutronstjärna. Då kan nämligen gas som faller ner mot den kompakta stjärnan frigöra enorma mängder energi. Gasen hettas upp till 10-tals eller 100-tals miljoner grader och lyser med ett starkt röntgensken. Röntgenstrålningen är i bland så intensiv att den kan blåsa ivåg en del av nerströmmande gasen. Illustrationen ovan visar hur en konstnär tänker sig att det kan se ut. Det blåvita området är gas som cirklar kring den kompakta stjärnan, som är så liten att den inte syns i denna skala. Längst in mot stjärnan är gasskivan så tät att den gas som blåser ut bara kan komma ut i en riktning och bildar en skarp jetstråle. Genom datorberäkningar har astronomer konstruerat modeller för hur gasen rör sig och sänder ut strålning. De nya observationer av Circinus X-1 som nu presenterats har gjort det möjligt att testa detaljer i modellerna. Observationerna har gjorts med NASAs Chandra-teleskop. Man har bl.a. identifierat grundämnena Kisel, Neon, Magnesium och Svavel i gas som rör sig med en hastighet på över 2000 km/sekund. Det mest intressanta är kanske ändå att under observationen skymdes sikten emellanåt av tätare gas som absorberade stora delar av röntgenstrålningen. Från absorptionen kan man mäta hur gasens densitet varierar, kanske som resultat av stötvisa utkastningar av nya gasmoln. Därigenom kan man nu i mer detalj testa de modeller man har för gasströmmar kring en neutronstjärna.
Observationerna har gjorts av Neil Brandt (Pennsylvania State University) och Norbert Schulz (Massachusetts Inst. of Tech.)

Vill du veta mer?

Chandra/MIT press release
The Chandra Circinus X-1 page