Kvasarer och supermassiva svarta hål.

I centrum på många galaxer finns en mycket starkt lysande källa. I en del fall lyser källan t.o.m. starkare än alla galaxens många miljarder stjärnor. De här kvasarerna som de kallas, upptäcktes i början på 60-talet men det är inte förrän på senare år man med säkerhet kunnat visa att de befinner sig i centrum på avlägsna galaxer. När man undersökt mer närbelägna galaxer har man efter hand också funnit att många av dem har en "mini-kvasar" i sitt centrum och att den starka strålningen kommer från gas som hettas upp när den är på väg att falla in i ett svart hål. Genom att mäta hastigheten hos gas och stjärnor nära galaxernas centrum har man kunnat uppskatta svarta hålens massa. I en del galaxer, som vår egen vintergata, är svarta hålets massa "bara" några miljoner, eller några 10-tals miljoner gånger större än solens massa. Att jämföra med de supermassiva svarta hål som kan ha en massa på mer än en miljard solmassor!

När och hur har de här svarta hålen bildats?
Varför har de så olika massa i olika galaxer?


Med hjälp av rymdteleskopet, Hubble Space Telescope har en grupp forskare nu studerat svarta hål i centrum på ett 30-tal galaxer. Något överaskande har man funnit att deras massa i de olika galaxer är ungefär 0.2 % av den totala massan för de stjärnor som kretsar kring galaxkärnan och bildar en klotformig svärm (eng. galactic bulge). Det tyder på att det svarta hålet bildades samtidigt med de här stjärnorna under det första skedet av galaxernas bildande.

NASAs press release
 
Ju större galaxens klotformiga svärm av stjärnor är, desto större massa visar det sig att det svarta hålet i centrum har. Det tyder på att de har ett gemensamt ursprung och uppkommit i ett tidigt skede av galaxbildningen. (Bild från HST News, NASA)